За проекта

Идеята за проекта възникна в следствие на зачестилите примери за рисково поведение сред младите хора, които станаха тема в редица национални и местни медии, както и онлайн пространството. Такива са случаите на наранени, дори починали младежи в следствие на агресия, все по-големия брой младежи, употребяващи алкохол, цигари и наркотични вещества или зачестилите инциденти по време на рисковани спортни или подобни дейности. Именно поради това проектът е насочен към младежи до 29 години, като цели да възпита у тях социално отговорно поведение както към себе си и околните, така и към природата, като им помогне да развият умения за справяне в рискова среда и непредвидени ситуации.Идеята за проекта възникна в следствие на зачестилите примери за рисково поведение сред младите хора, които станаха тема в редица национални и местни медии, както и онлайн пространството. Такива са случаите на наранени, дори починали младежи в следствие на агресия, все по-големия брой младежи, употребяващи алкохол, цигари и наркотични вещества или зачестилите инциденти по време на рисковани спортни или подобни дейности. Именно поради това проектът е насочен към младежи до 29 години, като цели да възпита у тях социално отговорно поведение както към себе си и околните, така и към природата, като им помогне да развият умения за справяне в рискова среда и непредвидени ситуации.Проектът стартира с разработване на онлайн платформа, включваща анимирана анкета и форум. Ще бъде направен анализ на рисковото поведние сред тях, като данните ще залегнат в основата на обучителни материали, достъпни до всички заинтересовани страни в България.

В последствие ще бъдат организирани две мероприятия за по 20 младежи, включващи колективни софт екстрийм занимания сред природата, в т.ч. управление на каяци, преходи с маунтин-байкове и обучение в умения за справяне сред дивата природа.Общата цел на проектното предложение е превенция на рисковото поведение сред младежите между 15 и 29 години в т.ч. 1) опасния секс; 2) навиците, които вредят на здравето като злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето и употребата на други психоактивни вещества; 3) участието в екстремни занимания, които крият риск от нараняване, чрез организиране на онлайн обучителен форум и организиране на софт екстрийм занимания, които да им дадат умения за бъдещо развитие на социално отговорно поведение и превенция на агресията.

Специфични цели:

  • чрез активни дейности младите хора да развият умения да разпознават рискови фактори и поведение, които водят до определени зависимости.
  • Активното включване на младите хора в ситуации и дейности извън агресивната градска среда,което  да повлияе положително върху отношението им към природата, към екипа, с който взаимодейства, което да доведе до доброволно възприемане на здравословни навици и социално отговорно поведние.
  • Анализ на потенциала за развитие на рисково поведение сред младежите